Print this page

Jubiliejiniai sveikinimai

Nuoširdžiausi sveikinimai jubiliejaus proga

Mes laukėm Tavo Jubiliejaus,
Lakštingalų gražioj giesmėj…
Metus kartu skaičiuot tikėjais.
Bet nebenorim skaudint Tau širdies.

Lai vyno taurėj skęsta dainos…
Mes būsime kartu, nors Tu toli.
Prabėga metai, viskas mainos,
Bet lai išliks širdis tokia pati. 

Gyvenimas - tai nesibaigiantis laukimas, jau atlikti ir dar nepradėti darbai. Gyvenimas - tai amžinas siekimas suspėti padaryti tai, ko dar nepadarei. 50 - tojo jubiliejaus proga sveikina.... 

Branda ir išmintis Tau šviesų kelią kloja, už nemigo naktis vaikai karštai dėkoja. O penkiasdešimt metų jaunystei ne riba. Ir aidi senos dainos nauja, skambia gaida.. Tegul auksinio jubiliejaus rytą lyg saulė naujos viltys sužydės, O mūsų žodžiai dar neišsakyti lai Tavo sielą šiluma užlies.


Kai apsiniaukia saulės spindulys, Kada laukai ir pievos ištuštėja, Matai, kaip grimzta metai vis gilyn Ir pajunti, kad pusė kelio jau praėjo. Dar kiek jėgos, kūrybinės minties Ir dienos, metai lekia greitai. Mes linkim iš visos širdies Su ugnele širdy toliau gyventi. Nesakome, kad laimė lietus per kraštus, Bet linkime - tebus jos tiek, kiek reikia. Sveikatos, džiaugsmo ir sėkmės - turbūt, Tai viskas, ko labiausiai žmogui reikia. 

Sesers sveikinimas seseriai penkiasdešimtojo jubiliejaus proga
Kai pusė amžiaus Tavo vieškeliuos sustojo.
Tu pastebėjai — baltoj karietoj laikas nuvežė metus…
Žvaigždėtas kelias buvusius vargus užklojo,
O laimė duonos kąsnį laužė su Tavim perpus.

Tai praeitis… ir liko tik žavus paveikslas -
Laimingi štai ant vieškelio plataus vaikai…
Ir panaši lyg dvynė laimės linki Tavo sesė,
Kuriai Tu motiniška šiluma buvai.
Tad būk laiminga, jauski mūsų glėbį,
Mes tokią norime Tave mylėti.


Branda ir išmintis Tau šviesų kelią kloja, Už nemigo naktis Vaikai karštai dėkoja. O penkiasdešimt metų Jaunystei ne riba. Ir aidi senos dainos Nauja, skambia gaida.. Tegul auksinio jubiliejaus rytą Lyg saulė naujos viltys sužydės, O mūsų žodžiai dar neišsakyti Lai Tavo sielą šiluma užlies. 


Branda ir išmintis Tau šviesų kelią kloja, Už nemigo naktis Vaikai karštai dėkoja. O penkiasdešimt metų Jaunystei ne riba. Ir aidi senos dainos Nauja, skambia gaida... Tegul auksinio jubiliejaus rytą Lyg saulė naujos viltys sužydės, O mūsų žodžiai dar neišsakyti Lai Tavo sielą šiluma užlies.


Būki sveikas, linksmas, laimingas sulaukęs penkiasdešimtmečio, linkime sėkmingai sulaukti šimtmečio.  


...Gražus ir didelis yra gyvenimo namas. Jame labai daug durų. Ir kiekvienais metais vis atveri naujas ir naujas. Štai Tu atvėrei 50- tą savo gyvenimo kambarį. Tad ir šiandieną šypsokis, o visą gyvenimą būk laimingas...  


50 - tąjį kartą rudenio kaskadom, Žyra lapai, žyra snaigės ant takų. Daug kelių vingiuotų dar rytojai žada, Linkim, kad praeit juos Jums nebūt sunku.  


Ateina jubiliejai, nors nelaukiam, Juos atneša greiti laiko žirgai O dienos bėga, vis į tolį šaukia Ir nesustoja, nors labai prašai.  


Garbingą savo jubiliejų, Tu pasitiki su šypsena, Tikėk - ruduo dar neatėjo Ir metai šie dar ne našta. 

 

Sveikinimas su šešiasdešimtuoju jubiliejum
Baltų beržų pavėsy išgerkime sulos -
Pakelkime po taurę jaunų dienų kaitros.
Jaunystę atsiminę, ieškokim artumos
Ir siela, lyg kadaise, iš laimės uždainuos.

Jau šešiasdešimt metų žaliuoja šie beržai.
Takai seni užžėlę, nes Tu čia nebraidai.
Sugrįžk beržų pavėsin — ne vienas — su vaikais -
Atrasi — ką praradęs, nes čia kadais gimei.

Baltų beržų pavėsy lai paukščiai Tau čiulbės,
Primins gražiausią laiką iš Tavo praeities,
Suteikdami vien sielai nežemiškos vilties,
Kad taps auksiniais metai ir lyg beržai šlamės.

Tegu Tau rudeny auksiniam pulsuos gyvenimu krūtininė!

Sveikinimas su devyniasdešimtuoju jubiliejum
Už devynių marių supasi vaikystė,
Už devynių jūrų vaikščioja jaunystė.
Už devynių mylių — meilę Tu radai,
Iš devynių laimių — gimė Tau vaikai.
Ilgas lemties kelias — nebenusakyt…
Dar lyg vakar gimėm — nebenumatyt,
Kaip tos dienos bėga – bėga lyg vanduo
Pamatai, kad lieka viskas vien vaikuos.

Tad ar gali laimė būt didesnė?!
Tad ar gali būt gyvenimas gražesnis?!

Sveikinimas su šimtuoju jubiliejum
Šimtametis ąžuolas prilygsta jėgai,
Kurią nešate savy per amžių.
Jums dainuoja šimtasparniai laiko vėjai.
Sidabrinės rasos veda braidžiot…

Po laukinį vėją, po žvaigždynus,
Po baltųjų gulbių saulėtas dausas,
Po kristalo druską, rausvą vyną
Ir lietuviškos garbės giesmes.

Šimtamyliais batais ėjo Jūs likimas
Ir gyvybės žvaigždę nešė dangūs —
Jūs po Dievo delnu esat gimęs
Ir visiems mums Jūsų metai brangūs.

  

Greitai bėga ir žiemos, ir vasaros Ir pavasariniai vėjai šilti, O gyvenimas primena pasaką - Pasiklystume žemės glėby, O gyvenimas ima lyg duoklę Mūsų juoką, svajones ir džiaugsmus. Ir kaip skolą nemokamai dosniai Suskaičiuoja, dabina metus.