Print this page

Sveikinimai su gimtadieniu mamai

Tu moteris, tik moteris silpna..,
Gyvenimą po lygiai padalinus
Tik meilei, darbui, pareigai, vaikams…
Kas žino, kas gi matė -
Gal viena verkei
Berželį baltą apkabinus?

Tai paslaptis žvaigždžių

Visiems laikams…

Pažvelk, mamyt, pro langą -

Tyliai žvaigždės krenta,

Ir tylumoj - ant gatvių, ant stogų

Vėjelis švelniai glosto Tavo plaukus

Te širdyje Tau būna lengva

Ir skaidru.

Dėkui tau už nemigo naktis,

Už mokymą pažint gyvenimą,

Už meilės, Džiaugsmo kupinas akis,

Už viską tau dėkoju Mama.

Atleisk, jei nepastebėjom

Rasos lašelio Tavo akyse.

Jei pavargai, ne visada suspėjom...

Paskendusią vis matėm darbuose...

Tegul nors šiandien, Tavo šventės rytą,

Vasario snaigės gėlėmis žydės,

O Mūsų žodžiai dar neišsakyti

Lai Tavo širdį šiluma užlies.

Gyvenimas - likimo atspindys, Jis lengvas ir trapus tarsi plaštakė… Tačiau likimo kelią renkasi patsai žmogus, Jo vietą žemėje darbai nusako. Nepasiduok gyvenimo sunkumų sūkury, Ir nepaskęski nesėkmių verpetuos Juk Tu žmogus, Tu viską keist gali, Ir nesvarbu visai, kiek nugyventa metų. Pasiklausyk, ką kužda Tau širdis Nepasiduok, net jei viltis paskutinioji blėsta, Įvertink tai, ką daro dėl Tavęs kiti… Te niekada jausmai nebeatvėsta Atmink, pasiekti užsibrėžtą tikslą gali ne visi, Tik patys atkakliausi ir drąsiausi, Bet juk, žmogau, Tu pats likimo kalvis sau esi Mes linkim begalinės laimės, meilės, nuotaikos puikiausios…

Mieloji mama, tu buvai ir liksi

Audringoj jūroj švyturiu mieliausiu.

Kaskart sudrėkusiom akim vaikus sutiksi

Ir apie jų klaidas, džiaugsmus kas kartą klausi.

Sugrįžti trokštame kur tu,

Kur senas beržas, kur gimtinė,

Ir prisiglaudus paklausyt, kaip šlama

Širdy tavojoj meilė begalinė.

Gimtadienio sveikinimai mamai.


Kiti sveikinimai: Jubiliejiniai sveikinimai